Günümüz toplumlarında tanınma sorunları, kültürel dışlanma ve kültürel kimliğini özgürce yaşama sorunları ile mücadele eden sosyal aktörlerin, kültürel sorunlarla ifade ettiklerinin ardında toplumsal ve sınıfsal çatışmaların da gizlendiğini tespit etmek mümkündür. Kimlik hareketlerine eylem sosyolojisinin perspektifinden yaklaşılarak yapılan araştırmalarda, kültürel dışlanma sorunsalının sosyal çatışmaları da bünyesinde barındıran, onlardan ayrı düşünülerek anlaşılamayacak nitelikte geliştiği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma alanında dini, etnik, cinsiyete dayalı kimlik hareketlerinin ardındaki sosyal dışlanma eksenleri tespit edilecek, kültürel ve toplumsal dışlanma eksenlerinin birbirlerini güçlendirme mekanizmaları tespit edilmeye çalışılacak, bu tespitler ışığında , aktörlerin bu hareketler içinde öznelleşme olanakları anlaşılmaya çalışılacaktır.