Uygulamalı Pazarlama Araştırması Sertifika Programı; Türkiye Araştırmacılar Derneği ve Galatasaray Üniversitesi’nin ortak girişimidir. Proje sektör-üniversite işbirliği açısından örnek bir model olarak tanımlanabilir. Program, Araştırmacılar Derneği’nin Pazar Araştırma sektörünün tecrübeli isimlerinin katılımıyla ve Galatasaray Üniversitesi’nin kadro ve fiziksel alt yapısından da yararlanarak bir “eğitimli araştırmacı kaynağı platformu” yaratmayı amaçlamaktadır. Program Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine, Araştırma Şirketi çalışanlarına ve en az üniversite mezunu olan tüm katılımcılara açık olacaktır.

Bu çerçevede, programın genel amaçları şöyle sıralanabilir:

Araştırma Sektörünün ve Araştırma kavramının üniversite öğrencileri nezdinde daha net tanınmasını ve anlaşılmasını sağlamak. Sektörün İnsan Kaynakları açısından ihtiyaç duyduğu başlangıç seviyesindeki işgücü için kaynak sağlamak. Sektöre adım atacak adayların temel kavramları ve iş süreçlerini bilerek işe alınabilmesi imkânını oluşturmak. Üniversite – İş dünyası işbirliği açısından Pazar Araştırması Sektörü adına önemli bir adımın atılmış olması Sektörün ihtiyaç duyduğu dönemsel stajyer konumundaki öğrencilerin temel kavramları ve iş süreçlerini bilerek şirketlere alınmasının ve adayların standart sürelerin dışında daha uzun süreli istihdam edilebilmelerinin sağlanması.

Program Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Feyza Ak Akyol – Ogün Doğan Akyol