Yürütücü: Öğr. Gör. Dr. Didem Danış
Yıl: 2009
Yöntem: Kalitatif
Destekleyici: IFPO ve ORSAM

İçerik: Nisan 2009’da başlayan bu araştırmanın amacı, Iraklıların ülkelerinden ayrılmalarına yol açan karar süreçleri üzerine odaklanarak, Türkiye’deki Iraklıların göç süreci konusundaki anlatılarını toplamaktır. Bu araştırma, Irak’a komşu ülkelerde yürütülmekte olan bir araştırma projesinin parçası olarak başlamıştır. Géraldine Chatelard (Institut Français du Proche-Orient, IFPO-Amman) ve Philip Marfleet (University of East London) yönetiminde Suriye, Ürdün ve Mısır’da yürütülmekte olan uluslararası projenin Türkiye ayağı, ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi) desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

Araştırmanın ilk ayağında Iraklılarla görüşmeler yapılarak, karar alma süreçleri ve ilişki ağları incelenmektedir. İkinci ayağında ise ülkelerin göçmen ve mülteci kabul politikalarının etkisini değerlendirebilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılmaktadır. Göç koşulları, stratejileri ve hedeflerinin araştırılacağı bu çalışmada şu sorulara cevap aranacaktır: Göç etmeye karar verme sürecinde kimler, nasıl etkili olmaktadır? Göç koşulları hakkında bilgi kaynakları kimler ve hangi araçlar olmaktadır? Iraklılar göç sürecinde ne tür sosyal ağlardan faydalanmaktadır? Ulusaşırı ağların göçün çeşitli aşamalarında ne tür etkileri olmaktadır? Hedef ülkeler nasıl seçilmektedir? Iraklılar için, Türkiye ile diğer komşu ülkelerin kabul koşullarındaki farklar nelerdir?

Araştırma sonucunda yayınlanacak rapor tanıtımı için, Mart 2010’da bir toplantı düzenlecektir.

Yayınlar

TAM Sosyal Bilimler Araştırma dergisi ARAŞTIR- MAK altı ayda bir yayınlanan saha araştırmalarına yer veren, sosyal bilim yöntem ve teknikleri üzerine düşündürtmeyi amaçlayan bir dergidir.