10 Nisan 2019 Çarşamba, 9:00-12:30, Galatasaray Üniversitesi Yıldızhan Yayla Salonu

Journée d’Etude: “Subjectivités Dans La Turquie Contemporaine”(Panel: Günümüz Türkiye’sinde Öznellikler)

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi(TAM) tarafından organize edilen, tüm dünyadan Fransızca konuşup yazan sosyologların oluşturduğu bir birlik olan “Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)”den bir çalışma grubuyla işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinliğin amacı, Türkiye’deki öznellik biçimleri, eğilimleri ve deneyimleri üzerine düşünmekti.

Öznelliklerin ve deneyimlerin bireylerin hayat görüşleri, hareket mantıkları ve sosyal bağlarının oluşumunda oynadığı rol Türkiye sosyolojisinde pek ilgi gören bir konu olmasa da günümüz Türkiye toplumun anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple etkinliğimizde bu konuya eğilmek istedik.

21 Mart 2019 Perşembe, 08:30-13:30, Galatasaray Üniversitesi Erdoğan Teziç Salonu

Journée d’Etude: Jeunes Chercheu.s.es (Genç Araştırmacılar)

Panel: “Economie Solidaire, Ici et Ailleurs” (Dayanışmalı Ekonomi, Burada ve Başka Yerlerde)

Bu etkinliğimiz 21 Mart Cuma günü üniversitemizde gerçekleşti. Sosyoloji Bölümü ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen etkinlik, AUF (Agence Universitaire de La Francophonie) tarafından desteklenen “Economie Solidaire en Turquie” (Türkiye’de Dayanışmalı Ekonomi) isimli araştırma programının son ayağıydı.

Etkinliğin en önemli amacı, genç araştırmacılara dayanışmalı ekonomi konusundaki ya da bu konuya yakın akademik çalışmalarını sunmaları ve paylaşmaları için bir fırsat yaratmaktı.

14 ve 21 Aralık 2018 Cuma, 09:50-18:30, IFEA (Institut Français d’Etudes Anatoliennes)

Journées de Travail: Economie Solidaire en Turquie (Panel: Türkiye’de Dayanışmalı Ekonomi)

14 ve 21 Aralık 2018 tarihlerinde, İstanbul’un Beyoğlu semtinde bulunan Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA)’nde “Türkiye’de Dayanışmalı Ekonomi” konulu iki panel düzenlendi.

Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (GIAM) tarafından IFEA’nın işbirliğiyle düzenlenen etkinliğin ilk amacı AUF (Agence Universitaire de La Francophonie) tarafından desteklenen bir araştırma projesine destek olmaktı.

Etkinliğin diğer hedefleri ise Türkiye’deki dayanışmalı ekonomi inisiyatiflerinin aktörleriyle paylaşımda bulunmak, akademinin bu inisiyatifleri destek olmak için neler yapabileceğini tartışmak ve bu konuda uluslararası bir kolokyum geliştirmek için gereken temaları saptamaya çalışmaktı.

20 Aralık 2018, 09:00-14:30

4.Barlas Tolan Konferansı: Mekteb-i Sultani’den Üniversiteye: Bir Eğitim Kurumu Olarak Galatasaray

Galatasaray Üniversitesi’nin fikir babalarından, kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emek sahibi olan, Sosyoloji Bölümü Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barlas Tolan’ ı kaybedişimizin dördüncü yılını 8 Aralık 2018 günü doldurduk.  2015 yılında değerli hocamızın anısına başlattığımız Barlas Tolan Konferansları dizisinin dördüncüsünün konusunu bu sene, Galatasaray Lisesi’nin 150. yıl etkinlikleri ve Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluşunun 25. yılı olması nedeniyle  “Mekteb-i Sultani’den Üniversiteye: Bir Eğitim Kurumu Olarak Galatasaray” olarak belirledik. Konferans 20 Aralık 2018 Perşembe günü üniversitemizde bulunan Aydın Doğan Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Program için: http://www.barlastolan.com/wp-content/uploads/2018/12/barlastolan2018-email.jpg

13 Aralık 2017, 10:00

3.Barlas Tolan Konferansı: Kentleşmeyi Yeniden Düşünmek

Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük emek sahibi olan, Sosyoloji Bölümü Kurucu  Başkanı Barlas Tolan 8 Aralık 2014 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. Hocanın anısına 2015 yılından bu yana Sosyoloji Bölümü öğretim elemanları tarafından düzenlenen Barlas Tolan Konferansları dizisi bu yıl da devam etti. ‘Kentleşmeyi Yeniden Düşünmek’ konulu konferans 13 Aralık 2017, Çarşamba günü Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Oditoryumunda gerçekleştirildi.

13 Aralık 2016, 09:00-18:00

2. Barlas Tolan Konferansı: Anomi ve Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek

Bölümümüzün ve üniversitemizin kurucularından Barlas Tolan’ı, aramızdan ayrılışının ikinci yılında yine bilimsel bir toplantıyla andık. Bu yılki teması “Anomi ve Yabancılaşmayı Yeniden Düşünmek” olan konferans, Galatasaray Üniversitesi’nden konuşmacıların yanı  sıra Anadolu Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Paris Descartes Üniversitesi’nin İletişim ve Sosyoloji bölümlerinden konuşmacıların katılımıyla 13 Aralık 2016’da 09:00-18.00 saatleri arasında Galatasaray Üniversitesi’nde bulunan Aydın Doğan Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

Barlas Tolan’ın sosyolojik araştırmalarının  kavramsal  çerçevesine temel oluşturan anomi ve yabancılaşma kavramları üzerine sunumların ağırlıklı olarak  yer aldığı iki oturumlu bilimsel toplantıda konuşmacılar, toplumbilimde kuramsal gelişmeleri, anomi ve yabancılaşma kavramlarını, günümüz toplumunda iletişimin merkeziliği ve gazetecilik pratiklerini, bölünmüş gerçeklik deneyimi üzerinden enformasyon toplumunu ele alacakları sunumlar yaptılar.

Program için: https://drive.google.com/file/d/0BzhvpYJeqrbQNXpiV0hEWi1yeEk/view

13 Aralık 2015, 10:00

1.Barlas Tolan Konferansı: Türkiye’de Sosyolojinin Dönüşümleri

8 Aralık 2014 Pazartesi günü kaybettiğimiz, Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluşu için büyük emek veren, Kurucu Bölüm Başkanımız Barlas Tolan adına üniversitemizin Aydın Doğan Oditoryumu’nda“Türkiye’de Sosyolojinin Dönüşümleri” başlıklı bir konferans düzenledik.

Program için: http://www.barlastolan.com/wp-content/uploads/2015/12/aafhhcif.png 
15 Şubat 2013 Cuma | 19:00

Panel: Göç Politikaları »

20. yüzyılın son çeyreğinde uluslararası göç hareketleri yoğunlaşırken, insan dolaşımı küresel ölçekte önemli bir olgu haline geldi. Hemen hemen tüm ülkeler bu süreçten etkilendi; bazıları çıkış, varış veya geçiş yeri oldu, Türkiye gibi ülkelerse bunların üçünün de gözlendiği dinamik bir göç platformuna dönüştü. « Sınırların Ötesinde » fotoğraf sergisi kapsamında düzenlenen bu panelde, Prof. Catherine Wihtol de Wenden (Institut d’Etudes politiques de Paris, CNRS) ve Prof. Dr. Sema Erder küreselleşme çağında göç politikaları ve göçmenler üzerine konuşacaklar. Toplantının moderatörlüğünü Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Didem Danış üstleniyor. Bu etkinlik Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Program için : conference-goc-politikalari.pdf

 

30 Ocak 2013 Çarşamba | 19:30

Söyleşi: İstanbul'da Yabancı Olmak »

Bugün, küreselleşmeyle beraber dolaşımı artan sermaye ve mallar kadar insanlar da hareket halinde. Göçmenler doğdukları ve büyüdükleri toprakların uzağında hayatlarını sürdürmeyi tercih edebiliyor ya da buna mecbur kalıyorlar. Fransız fotoğrafçı Mathias Depardon’un « Sınırların Ötesinde » başlıklı sergisine paralel olarak düzenlenen bu buluşmada Depardon ile birlikte Kongolu müzisyen Enzo İkah ve Afganistan kökenli Reza Hajizade İstanbul’da yabancı olmak ve göçmenlik halleri üzerine konuşacaklar. Söyleşinin moderatörlüğünü, göç sorununa ilişkin birçok yayını bulunan Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Didem Danış üstleniyor. Bu etkinlik Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Program için : conference-istanbulda-yabanci-olmak.pdf

12 Ocak 2013 Cumartesi

Atölye: Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı Edilmesi »

1990’lardan itibaren Avrupa ülkelerinde istenmeyen yabancıların sınır dışı edilmesi sıkça gündeme gelmeye başlamıştır. Bu değişimle beraber Avrupa’daki araştırmacıların konuya ilgisi artmıştır. Ancak Türkiye’de yabancıların sınır dışı edilme pratikleri sosyal bilimciler tarafından henüz yeterince detaylı incelenmemiştir. Bu konuyu ele almak üzere, Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi ve Neuchatel Üniversitesi Sosyoloji Enstitüsü, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliğiyle, 12 Ocak 2013 tarihinde bir atölye çalışması düzenleyecektir. Sınır dışı pratiklerinin çeşitli boyutlarının tartışılacağı bu toplantıya, avukatlar, sosyologlar ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere konunun uzmanları davetlidir. Bu etkinlik Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Université Neuchâtel ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2853:workshop-l%E2%80%99expulsion-des-%C3%A9trangers-en-turquie–12-01-2013&Itemid=289&lang=tr

Program için: IFEA-atolye-program.pdf

11 Janvier 2013 vendredi | 16:00-18:00

Le travail au noir : une réalité ambivalente entre l’exploitation et l’insertion sociale ? »

Nous accueillions Prof. François Hainard de l’Institut de Sociologie de l’Université de Neuchâtel, pour une conférence intitulée “Le travail au noir : une réalité ambivalente entre l’exploitation et l’insertion sociale ?”. Elle aura lieu le 11 janvier 2013, vendredi à 16h. Il y discutera le travail au noir qui est un phénomène qu’on trouve dans à peu près toutes les sociétés contemporaines.François Hainard a enquêté, avec Jérôme Heim et Patrick Ischer en 2011, sur les raisons qui incitent salariés, petits indépendants ou personnes bénéficiant d’aides sociales à travailler au noir. Réalisé dans deux cantons suisse, Vaud et Neuchâtel, publié en 2011 sous le titre Le travail au noir. Pourquoi on y entre, comment on en sort ? cette recherche constituera la base de la conférence de Prof. Hainard.

Pour plus d’information voir: http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2852:conf%C3%A9rence-fran%C3%A7ois-hainard&Itemid=288&lang=fr

9 Ocak 2013 Çarşamba | 14:00-17:00

Sınırı Düşünmek »

Sınırlar iki ülke arasında basit bir çizgi olmanın ötesinde çok boyutlu sosyal, ekonomik, siyasi ve antropolojik derinlikleri olan yerler; ancak Türkiye’de sınır araştırmaları henüz oldukça genç bir alan. Bu panelde Türkiye’nin sınır bölgeleri üzerine çalışan üç araştırmacı, sınır boyunca sosyal yaşam, göç, ekonomik ilişkiler, devlet-millet-vatan tahayyüleri ve akrabalık ilişkileri üzerine konuşacaklar. Bu etkinlik Galatasaray Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Université Neuchâtel ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliğiyle gerçekleştirilecektir.

Katılımcılar:

  • Prof. Neşe Özgen: Uluslararası göç ağlarında sınır kültürü
  • Fabio Salomani (Koç Üniversitesi): Türkiye-Kafkaslar sınırında sosyal hayat üzerinde sınırın etkileri
  • Pınar Şenoğuz (ODTÜ): Türkiye-Suriye sınırında bir kasabadan sözlü tarihle sınıra bakmak

Ayrıntılı bilgi için: http://www.ifea-istanbul.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=2851:panel-penser-la-fronti%C3%A8re-09-01-2013&Itemid=288&lang=tr

23 Eylül 2011 Cuma | 10:00-16:00

Atölye: İstanbul'daki Afrikalı Göçmenler »

KATILIMCILAR

 

Araştırmacılar: Helene De Clerck (University of Antwerp – Belçika), Delia Nicoue (University of Bayreuth – Almanya), Louise Bréhier (Université Paris 1- Panthéon Sorbonne – Fransa), Nicolas Fait (Université de Lille – Fransa), Brigitte Suter (Malmö University – İsveç), Martin Buedel (University of Bayreuth – Almanya), Ezgi Güner (Sabancı Üniversitesi).

Tartışmacılar: Yrd. Doç. Dr. Deniz Yükseker (Koç Üniversitesi), Dr. Kelly Brewer (Sabancı Üniversitesi), Prof. Sedat Aybar (Kadir Has Üniversitesi, Afrika Araştırmaları Merkezi), Günsu Usanmaz (Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Ve Uygulama Merkezi), Koray Özdil (TESEV), Yrd. Doç. Dr. Şenay Özden (Koç Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Ayşe Parla (Sabancı Üniversitesi), Doç. Dr. Didem Danış (Galatasaray Üniversitesi).