Göç Araştırmaları birimi, küreselleşme ve diğer toplumsal dönüşümlerle hızı ve yoğunluğu artan iç ve dış göç konularına odaklanır. Birimin amaçları, bulunduğumuz coğrafyaya öncelik vererek, farklı göç modelleri ve süreçleriyle ilgili araştırmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını akademik kuruluşlar ve kamuoyuyla paylaşmak, ülke içinde ve dışında bu konularda araştırma yapan üniversite ve merkezlerle bağlantıya geçmektir. Göç biriminin çalışma alanları arasında zorunlu göç, düzensiz göç, emek göçü, mülteciler, diaspora oluşumları, ulus ötesi ağlar, göç ve sığınma politikaları gibi başlıklar bulunmaktadır.

 

Etkinlikler