Le colloque international « L’économie solidaire en Turquie : premières rencontres entre les acteurs et les chercheurs »

19 Nisan 2018, 15.00-17.00, FEF B301 Seminer Odası

Jan Spurk, ”Les Limites de l’Indignation: La Révolution commencera-t-elle à Bure?" (İnfialin Sınırları: Devrim Bure’de mi başlayacak?)

GSÜ Sosyoloji Seminerleri’nin 2017-2018 dönemindeki son konuğu “Les Limites de l'Indigation: La Révolution commencera-t-elle à Bure?” başlıklı sunumuyla Jan Spurk oldu. 19 Nisan 2018’de gerçekleşen etkinlikte Spurk, Fransa'nın küçük bir şehri olan ve giderek nükleer atık deposundan nükleer atık çöplüğüne dönüşen Bure'de yaptığı saha araştırmasını bizlerle paylaştı. Araştırmaya göre, Bure'de yürütülen bu endüstriyel projeye karşı birçok muhalif ortaya çıkmış ve bu muhalefet giderek büyüyen bir öfkeye dönüşmüştür.

Jan Spurk Kimdir?

1956 doğumlu olan Jan Spurk, sosyoloji diplomasını 1982'de almış, doktorasını 1985'te Frankfurt'ta tamamlamıştır. 1986-1987 yılları arasında Sarre Üniversitesi'nde çalışmıştır. Daha sonra, 1987'den 1991'e kadar geçen dört yıllık süreçte Münster Üniversitesi'nin İktisadi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, 1991-1996 yılları arasında Orléans Üniversitesi'nde, 1996'dan 2003'e kadar geçen dönemde ise Évry-Val-d'Essonne Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 2003'ten beri Paris-Descartes Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olarak çalışmaktadır.

10 Nisan 2018, 15.00-17.00, FEF B301 Seminer Odası

Caner Murat Doğançayır, “Gıda Coğrafyaları: İstanbul’da Alternatif Gıda İnisiyatifleri ve Sosyo-mekânsal Stratejileri”

GSÜ Sosyoloji Seminerleri’nin nisan ayı konuklarından biri de “Alternatif Gıda İnisiyatifleri ve Sosyo-mekânsal Stratejileri” başlıklı sunumuyla Caner Murat Doğançayır oldu. 10 Nisan 2018’de gerçekleşen etkinlikte Doğançayır, alternatif gıda inisiyatifleri üzerine yaptığı saha araştırmasını bizlerle paylaştı.

Doğançayır, inceleme grubu olarak, gıdayı üreticiden sipariş eden fakat üretimde yeri olmayan kişileri araştırmıştır. Bu gıda topluluğu sadece gıdayla ilgilenir ve bu özelliğiyle tüketim kooperatiflerinden ayrılır. Gıda inisiyatifleri, konvansiyonel gıda yerine alternatif gıdalara yönelmiştir. Bunu yaparken de gıda ile tüketici arasındaki aracıları ortadan kaldırmıştır.

3 Nisan 2018, 15.00-17.00, FEF B301 Seminer Odası

René Otayek, “Liban, Une Démocratie de Consociation à La Recherche de Son İdentité” (Lübnan, Kimlik Arayışındaki Bir İttifak Demokrasisi)

Sciences Po. Bordeaux (Bordeaux Siyasal Bilimler Üniversitesi), Bordeaux Aquitaine Üniversitesi’nin Gazetecilik Enstitüsü ve Kazablanka’da bulunan Mundiapolis Üniversitesi gibi birçok önemli akademik kurumda dersler veren René Otayek’ in öncelikli çalışma alanlarını, Afro-Arap ilişkileri ekseninde incelediği uluslararası ilişkiler ve politika-devletle ilişkileri içinde incelediği Sahra-altı Afrika’daki İslamcı hareketler oluşturmuştur.

20 Mart 2018, 15.30-17.30, FEF B301 Seminer Odası

Selcen Küçüküstel, “Living with Reindeers and Hunting Among Spirits: Doing Fieldwork in Siberia” (Ren Geyikleriyle Yaşamak ve Ruhlar Arasında Avlanmak: Sibirya’da Saha Araştırması Yapmak)

GSÜ Sosyoloji Seminerleri’nin bir diğer konuğu “Living With Reindeers and Hunting Among Spirits: Doing Fieldwork in Siberia” başlıklı sunumuyla Selcen Küçüküstel oldu. 20 Mart 2018’de gerçekleşen etkinlikte Küçüküstel, göçebe, avcı-toplayıcı ve ren geyiği çobanı olan Dukha'larla yaptığı saha araştırmasını bizlerle paylaştı. Küçüküstel, Dukhaların kültürünü incelerken aynı zamanda bu topluluğun hayvanlarla nasıl etkileşime girdiğini ve insanı insan yapan, onu diğer hayvanlardan ayıranın ne olduğunu araştırdı.

Araştırmacıya göre otonomi ve paylaşım (rules of sharing) bu kültürün temelidir. Ren geyikleriyle ilişkilerinde ise batılı tarzda bir evcilleştirmeden ziyade simbiyotik evcilleştirme söz konusudur. Buna göre, ren geyikleri ve Dukhalar tamamlayıcı bir etkileşim içerisindedirler. Ren geyikleri ailenin bir üyesi sayılır ve bu canlılara da insanlara gösterildiği gibi saygı gösterilir.

Selcen Küçüküstel Kimdir?

Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yapmış, ardından Yeditepe Üniversitesi'nde İngilizce okutman olarak göreve başlamıştır. Burada, antropoloji yüksek lisansı yapmaktadır. Aynı zamanda Atlas Dergisi fotoğrafçısıdır.

27 Şubat 2018, 16.00-18.00, FEF B301 Seminer Odası

Ferhat Kentel, “La Survie des Villages Turcs: La Création de l’identité entre-deux” (Türk Köylerinin Bekası: Melez Kimlik Yaratımı)

GSÜ Sosyoloji Seminerleri’nin ikinci konuğu “La Survie des Villages Turcs: la Création d’une Identité Entre-deux” başlıklı sunumuyla Ferhat Kentel oldu. 27 Şubat 2018’de gerçekleşen etkinlikte Kentel, 2016-2017 yılları arasında Türkiye’nin 26 bölgesindeki köylerde yapılan saha araştırmasını bizlerle paylaştı.

TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen bu araştırmada Ferhat Kentel, yeni piyasaların ve endüstriyel üretimin sadece kentlerde değil köylerde de etkili olduğunu saptamıştır. Araştırmacıya göre geleneksel köy yaşamının unsurları azalmakla birlikte tamamen kaybolmamıştır. Köy yaşamı kentten aktarılan kentsel değerlerin dolaşıma girmesiyle şekil değiştirmiştir. Buradan hareketle, kentle bağlarını koparmaksızın köyde yaşayan melez kimliklerin inşa ettiği “yeni köy” ve “yeni köylülük” kavramları üzerine eğilen Kentel bu kimliklerin oluşumunda sadece kentle bağ kuran köy(lü)lerin belirleyici olmadığını belirtmiş ve “yeni köylülük” kavramını kentten köye geçenlerin etkisiyle tanımlamıştır.

Ferhat Kentel Kimdir?

Orta doğu Teknik Üniversitesi’nden lisans, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünden yüksek lisans ve Paris Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’den sosyoloji doktora derecesi alan Ferhat Kentel, İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

28 Mart 2017, FEF B301 Seminer Odası

İsmet Akça, “Türkiye’de Ordu ve Güvenlik Siyaseti: Nasıl Bakmalı?”

Türkiye’de ordunun ve militarizmin konumunu, devlet-sivil toplum ikiliğinin ötesine geçerek, devletin kapitalist karakterini de dikkate alarak inceleyen az sayıdaki siyaset bilimciden biri olan Doç. Dr. İsmet Akça, GSÜ Sosyoloji Seminerleri’nin 2017’deki üçüncü konuğuydu.

20 Mart 2017, 15.45-17.45, FEF B301 Seminer Odası

Sibel Akyıldız, “Kolektif Hareketlere 5N1K Yöntemi ile Bakmak”

Seminer dizimizin bir diğer davetlisi Sibel Akyıldız “Kolektif Hareketleri 5N1K Bakış Açısıyla Okumak” adlı araştırmasının sonuçlarını bizlerle paylaştı. 28-29 Eylül tarihlerinde “Critique du Monde Contemporaine” başlıklı kolokyumda sunduğu araştırma, kendi deyimiyle “ateş gibi kriz anları sonrası ortaya çıkan kolektiflerin“ oluşum ve bir arada kalma deneyimlerini konu edinmektedir. Söz konusu kolektiflerin bir araya gelmelerindeki ortak paydayı anlamaya çalışan Eryıldız, 8 farklı kolektif içinde yapılan 40 derinlemesine görüşme sonucunda elde ettiği verileri değerlendirmiştir. Olayları derinlemesine incelemek amacıyla 5N1K gazetecilik yöntemine 1N daha ekleyerek sosyolojik metot anlayışına farklı bir bakış açısı getirmiştir.

Sibel Akyıldız kimdir?

Yeditepe Üniversitesi’nde Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nde okutman olarak çalışan Sibel Akyıldız aynı zamanda Tours-François-Rabelais Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir.

14 Mart 2017, 14.00-16.00, FEF B301 Seminer Odası

Yüksel Taşkın, “Türkiye’de Gençliğin Siyasal Sosyolojisine Dair Gözlem ve Sorular”

Yüksel Taşkın 1972 yılında Rize’nin Pazar ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş, aynı bölümde yüksek lisans (1995) ve doktora çalışmalarını (2001) tamamlamıştır.

Türkiye sağının farklı bileşenleri üzerinde yürüttüğü akademik çalışmalarının bir kısmı İletişim Yayınları tarafından hazırlanan “Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce” kitap dizisinde yer almıştır. Birikim dergisinde de çeşitli yazıları yayımlanan Taşkın’ın ilgilendiği diğer konular, “siyaset sosyolojisi”, “entelektüeller ve toplumsal hareketler”, “Ortadoğu’da toplum ve siyaset” olarak öne çıkmaktadır. Yayımlanmış eserleri şunlardır: Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi Muhafazakâr Entelijansiya (İletişim Yayınları, 2007), AKP Devri: Türkiye Siyaseti, İslâmcılık ve Arap Baharı (Birikim Yayınları, 2013), 1960’tan Günümüze Türkiye Tarihi (Suavi Aydın ile birlikte, İletişim Yayınları, 2014).

10 Mart 2017, 16.00-18.00, FEF B301 Seminer Odası

Sylvie Pflieger, “Quels Musées pour le XXIème Siècle?” (21. Yüzyılda Hangi Müzeler?)

Aslen iktisatçı olan Sylvie Pflieger, araştırmalarını ağırlıklı olarak kültür ekonomisi üzerine yürütmektedir. Özellikle sürdürülebilir kalkınmada kültürün rolü, Fransa’da kültür politikası ve kültürün finansmanı, sanat piyasası, müzeler ve tarihi miras konuları üzerine araştırmalar yapmış ve bu konular üzerine ders vermiştir.

28 Şubat 2017, 14.00-16.00 FEF B301 Seminer Odası

Polat S. Alpman, “Esmer Yakalılar: Kent-Sınıf-Kimlik ve Kürt Emeği”

Polat S. Alpman, Sosyoloji Seminerleri kapsamındaki sunuşunda bir etnik kimlik olarak Kürtlüğün kentteki üretim ilişkileri içerisinde kendini nasıl var ettiğini ve bu süreçte ne tür stratejilerin sonucunda var kalabildiğini sorunsallaştırdı. Araştırmasını kimlik, sınıf ve tahakküm ilişkileri üzerinden temellendiren Alpman, ilk olarak Kürt kimliğinin, diğer tüm kimlikler gibi, bir inşa sürecinden geçtiğini vurguladı. Yani araştırmacıya göre kişinin doğduğu yerde Kürt olmasıyla İstanbul’da Kürt olarak yaşaması arasında ekonomik ve toplumsal bakımdan farklar vardır ve bu farklar kentteki tahakküm ilişkilerinin oluşumunda rol oynar.

28-29 Haziran 2011

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST) - Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM), Ceza İnfaz Kurumları ve Sivil Toplumun Rolü: Hükümlü-Tutuklular ve Çalışanlar Açısından Sorunlar ve Çözüm Önerileri »

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin Sivil Toplum ve Cezaevleri projesi kapsamında İstanbul’da bulunan ve sayıları 21’i bulan ceza infaz kurumundan toplam 30 infaz koruma memurunun ve Galatasaray Üniversitesi’nden beş araştırmacının katılımıyla gerçekleşen bir toplantıdır. Projenin önemli bir parçası olan “Ceza İnfaz Kurumları ve Sivil Toplumun Rolü” başlıklı toplantıyla sivil toplum ile cezaevi yönetimleri arasında işbirliği kurarak insan hakları ihlallerinin önlenmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu noktada, toplantı boyunca infaz koruma memurlarının aktif katılımlarıyla onların ekonomik, toplumsal ve kültürel sorunları ve getirdikleri çözüm önerileri dinlenmiştir. Soruna bütüncül bir bakış açısı getirmek niyetinde olunduğundan, 2012 yılında hükümlü-tutuklu ve cezaevi personelinin sorunlarına ilişkin bir rapor yayınlanması tasarlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.cezaevindestk.org/proje-ayrinti-18-sivil+toplum+ve+cezaevleri

 

17 Mayıs 2011

Ayşe Gül ALTINAY, Türkiye'de feminist hareket ve cinsellik »

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Ayşe Gül Altınay, milliyetçilik, militarizm, şiddet, toplumsal cinsiyet ve cinsellik alanlarında çalışmaktadır. “Türkiye’de feminist hareket ve cinsellik” başlıklı konuşmasında saha çalışmasında karşılaştığı zorluklardan yola çıkarak Türkiye’deki askerlik sistemini, militarizmin kaynaklarından beslenen şiddeti ve toplumun her yanına sirayet eden erkeklik zihniyetini sorgulamıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/altinay/

4 Mayıs 2011

Francis BAILLEAU, Robert Castel: Un sociologue engagé (Robert Castel: Kendini Adamış bir sosyolog) »

 

Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP)’te sosyolog olan Francis Bailleau suç ve sapkın davranış, çocuk suçluluğu, ceza hukuku alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Robert Castel: Un sociologue engagé” başlıklı konuşmasında önlenemez bir hızla değişmekte olan toplumların “kenarında kalmışları” anlamaya çalışan ünlü sosyolog Robert Castel’in çalışmalarından ve dünya sosyoloji literatüründeki “ayrıksı” yerinden bahsetmiştir.

 

28 Nisan 2011

Ayhan AKMAN, Sivil toplum ve kamusal din arasındaki geçişliliği sorgulamak: Yunanistan’dan öğrenilecekler »

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Ayhan Akman milliyetçilik, sivil toplum, yeni toplumsal hareketler, kimlik politikaları ve Frankfurt Okulu alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Sivil toplum ve kamusal din arasındaki geçişliliği sorgulamak: Yunanistan’dan öğrenilecekler” başlıklı konuşmasında Yunanistan’da gerçekleştirdiği saha çalışmasından yola çıkarak dinin kamusal alandaki temsil gücünü ve sivil toplum ve dini kurumlar arasındaki ilişkileri yapısal ve siyasi açılardan aktarmıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/ayhan/

20 Nisan 2011

Nedim NOMER, Ziya Gökalp’te Kültür Kavramı »

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Nedim Nomer siyaset ve ahlak teorileri, hak teorileri, 19. yüzyıl Alman felsefesi ve estetik alanları ile ilgilenmektedir. “Ziya Gökalp’te Kültür Kavramı” başlıklı konuşmasında Nomer, Gökalp’in kültür kavramını Aydınlanma düşünürlerinden ve Gökalp’in eserlerinden yola çıkarak anlamaya çalışmıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://myweb.sabanciuniv.edu/nnomer/

13 Nisan 2011

Mesut YEĞEN, Kürt meselesi: inkârdan ikrara »

 

İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olan Mesut Yeğen milliyetçilik, vatandaşlık, Kürt sorunu, Türk modernleşmesi, ideoloji ve söylem analizi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Kürt meselesi: inkârdan ikrara” başlıklı konuşmasında Yeğen, cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Kürt sorununu siyasal arenadaki algılanışında nereye varıldığını irdelemiştir. Bu bağlamda Yeğen, günümüzde artık Kürt sorununun varlığının tanındığının ve politik iradenin konuyu reddetmekten ziyade açıklama getirip çözmeye çalıştığının altını çizmiştir. Ancak, Yeğen sorunun kabulü aşamasında ortaya konulan politikalar son dönemde Kürt sorununun çözümünü tekrar çıkmaza sokacak nitelikte olabileceği konusuna da dikkat çekmenin önemini vurgulamıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://www.sehir.edu.tr/en/Pages/Academic/CollegeOfHumanitiesAndSocialSciences/Sociology/MesutYegen.aspx

6 Nisan 2011

Deniz DURU, Burgazada’da Çeşitlilik »

Sussex Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde doktora öğrencisi olan Deniz Duru toplumsal hafıza, kültürel çeşitlilik, etnik ve dini cemaatler alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Burgazada’da Çeşitlilik” başlıklı konuşmasında Duru, Prens Adaları’ndan biri olan Burgazada’da gerçekleştirdiği saha çalışmasından yola çıkarak adanın çok-dinli ve karmaşık etnik gruplu yapısını, ilişkiler ağını politik, ekonomik ve dini açılardan ele almıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://www.sussex.ac.uk/anthropology/people/peoplelists/person/220968

23 Mart 2011

Jean Paul Olivier GAJAC, Les associations face à l'exclusion (Toplumsal Dışlamayla yüz yüze dernekler) »

 

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olan Jean Paul Olivier Gajac, örgüt sosyolojisi, toplumsal dışlanma, devlet teorileri alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Les associations face à l’exclusion” başlıklı konuşmasında yardım derneklerinin toplumla ilişkisini anlamaya çalışan Gajac, Fransız Devrimi’nden günümüze derneklerin tarihsel gelişimini ele almıştır. Gajac’ın ana sorunsalı ise günümüz toplumlarında yardım derneklerinin rolü ve işlevleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Gajac konuşmasında toplumsal algıda olumlu bir temsile sahip yardım derneklerinin iktidar ilişkilerine eklemlenişini sorgulamıştır.

 

15 Mart 2011

Zeynep GAMBETTI, Zapatista taban hareketi üzerine bir saha çalışması »

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Zeynep Gambetti, kamusal alan teorileri, eleştirel ve Marksist teori, neoliberalizm teorileri, sosyal bilimlerin epistemolojisi, ideoloji ve söylem teorileri, toplumsal hareketler alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “Zapatista taban hareketi üzerine bir saha çalışması” başlıklı konuşmasında Meksika’nın en yoksul eyaletlerinden Chiapas’ta yerleşik silahlı devrimci bir grupla gerçekleştirdiği saha çalışmasından yola çıkarak modern toplumsal örgütlenmeleri sorgulamıştır. Zapatista ve Kürt hareketi karşılaştırmasında benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyan araştırmacı, kapitalist ekonomik ve toplumsal düzene eklemlenmeyi reddeden ve karşılığında yerel ihtiyaçlarına uygun, farklı bir örgütlenme kuran Zapatistaları tüm yünleriyle ele almıştır.

Araştırmacı hakkında detaylı bilgi için: http://www.pols.boun.edu.tr/faculty.aspx?iid=6

2 Mart 2011

Claudio MONGE, L'homme confronté à la souffrance et à la douleur: une lecture à travers les trois religions abrahamiques (Acı ve çile karşısında insan: İbrahimi dinler üzerinden bir okuma) » 

Claudio Monge din felsefesi ve teoloji alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. “L’homme confronté à la souffrance et à la douleur: une lecture à travers les trois religions abrahamiques” başlıklı konuşmasında Monge insanın tek tanrılı dinler üzerinden toplumsal adaletsizlikle ile kurduğu ilişkiyi irdelemiştir. Bu noktada Monge fiziksel acı ve çile kavramları arasındaki farka dikkat çekmiştir. Monge’a göre, fiziksel acı ve çile bireyin toplumsal adaletsizlikle, dini anlamda ise kötülükle ettiği mücadeledir. 28 Nisan 2010 Jean-François BERT, Foucault-Bourdieu : Un Usage Prudent de la Notion d’Individualisation (Foucault-Bourdieu Bireyselleşme kavramının temkinli kullanımı) ">28 Nisan 2010 Jean-François BERT, Foucault-Bourdieu : Un Usage Prudent de la Notion d’Individualisation (Foucault-Bourdieu Bireyselleşme kavramının temkinli kullanımı) » IIAC ( Institut Interdiciplinaire d’Anthropologie du Contemporain) araştırmacısı olan Jean-François Bert, kültür sosyolojisi, beden ve modernite sosyolojisi, antropoloji ve sosyoloji tarihi ve epistemolojisi ile ilgilenmektedir. Michel Foucault üzerine de çalışan Bert, Foucault’un sosyal bilimlere alınışını incelemiştir.

21 Nisan 2010

Serra MÜDERRİSOĞLU, Çocuğun ‘İyi Olma Halini’ Anlamak: Kavramsallaştırma, Durum Tespiti ve Göstergelerin Belirlenmesi »

 

Boğaziçİ Üniversitesi psikoloji bölümünde Yrd. Doç. Dr. olan Müderrisoğlu lisans, master ve doktora eğitimini Amerika’da tamamlamıştır. Çalışma alanları, gençlerdeki psiko-sosyal gelişimde rehberlerin etkisi, psikoterapide zıt kültür faktörleridir. 20 Nisan 2010 Raffaele CATTEDRA, La ville Méditerranéenne en Question(s) ( Akdeniz Şehri Sorunsalı) ">20 Nisan 2010 Raffaele CATTEDRA, La ville Méditerranéenne en Question(s) ( Akdeniz Şehri Sorunsalı) » Montpellier III üniversitesinde profesör olan ve disiplin olarak coğrafya ve şehirciliği seçen Cattedra’nın çalışma alanları; Akdeniz’de kentsel politikalar ve kentsel yönetim, kamusal alan ve miras, kent görüntüleri ve iletişimleri, kentsel projeler ve göçtür. Coğrafi olarak ilgilendiği bölgeler, Akdeniz, Arap Dünyası, Mağrip, Fas, İtalya, gelişmekte olan ülkelerdir.

 

16 Şubat 2010

Gaye PETEK, Evolutions et Ancrages de l’Immigration Turque en France (Fransa’da Türk Göçünün Kök Salması) »

 

Edebiyat ve sosyoloji eğitimini Sorbonne Üniversitesi’nde tamamlamış olan Gaye Petek 10 yıl süreyle Fransız göçmenlere yardım ve uyum dairesinde çalıştıktan sonra, 20 yıldır kendi kurduğu Türk göçmenlerine yardım derneği ELELE’nin başında. Dernek, başta sosyal danışmanlık olmak üzere, Fransa’ya yeni gelen Türk aileleri bilgilendirme ve yönlendirme, hukuk danışmanlığı ile Türkçe ve Fransızca dil eğitimi konusunda çalışmalarda bulunuyor. Bernard Stasi başkanlığındaki Laiklik Komisyonu ve Entegrasyon Yüksek Konseyi’nin tek Türk üyesidir. Ayrıca Göç Tarihi Ulusal Merkezi (CNHI) Yönetim Kurulu’na da üye olan Gaye Petek,. Son olarak da ‘Hommes et Migrations’ dergisinin “Fransa’daki Türkler”, temmuz-ağustos 2009 sayısını yayına hazırladı.

 

23 Aralık 2009

Murat YÜKSEL, Dağların Anahtarı: Dersim, Ulus-Devlet ve Demografi Mühendisliği Politikaları »

 

Boğaziçi Üniversitesi sosyoloji ve siyasal bilimler bölümünden mezun olan Yükseli master ve doktorasını Columbia üniversitesinde tamamlamıştır. Şimdi Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Yrd. Doç. Dr olan Yüksel, siyaset ve göç sosyolojisi ve karşılaştırmalı tarih sosyolojisiyle ilgilenmektedir.

16 Aralık 2009

Roger ESTABLET, La Sociologie du Suicide (İntiharın Sosyolojisi) »

 

l’Université de Provence’da halen profesör olan Establet, 1959 yılında l’École normale supérieure’de Louis Althusser’in öğrencisi oldu. Eğitim konusunda uzman olan Establet, Christian Baudelot ile ortak çalışarak ‘’Suicide: L’envers de notre monde’’ çalışmasını hazırlamışlardır.

 

19 Kasım 2009

Nephelie YATROPOULOS, HALDE et la lutte contre les discriminations en France (HALDE ve Fransa’daki Ayrımcılığa Karşı Mücadele) »

 

Siyasat Bilimi doktarasını bitirmiş olan YATROPOULOS HALDE’de sosyal hizmetli olarak çalışmaktadır.

 

11 Kasım 2009

Andrea REA, Nouvelles Politiques d’Intégration en Europe (Avrupa Bütünleşme Politikaları) »

 

Libre de Bruxelles üniversitesinde sosyoloji profesörü olan Rea, 2000 yılındaki sosyoloji doktora tezini devlet, göç, vatandaşlık kavramları ve Belçika’daki göçmenlerin bütünleşme süreci üzerine hazırlamıştır. Göç ve sosyal koşullara bağlı unsurlarla ilgilenmiştir. Ayrıca CEVIPOL’e ( ‘Siyasi Hayat’ Çalışma Merkezi) bağlı bir araştırmacıdır.