Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim elemanları tarafından 2004 yılında kurulmuş olan TAM, Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı, sosyal bilimler alanında örgütlenmiş bir araştırma merkezidir. TAM sosyal bilim yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilen alan araştırmaları yoluyla Türkiye’deki ampirik veri dağarcığını geliştirmek, toplumsal değişmeleri saptamak üzere araştırmalar yapmak ve yayınlamak; bu alanda yurt içinde ve yurt dışında kabul gören ve başvurulan bir araştırma merkezi olmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca merkez karşılaştırmalı perspektif taşıyan ortak çalışmalar yürütür; bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenler.

Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırmalar ve yayımlanan raporlar, Türkiye’deki ve yurtdışındaki üniversitelere, araştırma merkezlerine, akademisyenlere ve kamuoyuna açıktır.