Kent Çalışmaları biriminin amacı, kentte gerçekleşen mekânsal ve toplumsal dönüşümleri disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemektir. Son otuz yılda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye kentlerinde gözlenen neoliberal küreselleşme etkisinde şekillenen yeni kentleşme örüntüleri ve bunların toplumsal, kültürel ve mekânsal sonuçları öncelikli araştırma konuları arasında yer almaktadır. Türkiye kentlerindeki güncel değişimleri daha iyi anlayabilmek ve açıklayabilmek için kent, kentliler ve kentlileşme başlıkları altında tarihsel bir bakış açısı da önemsenmektedir. Merkez kapsamında ayrıca, Türkiye kent araştırmalarında ihtiyacı yoğun olarak hissedilen yazılı ve görsel belge toplanmasına başlanarak, ileride oluşturulması tasarlanan kent arşivi için bir ön çalışma yapılacaktır.