Suç ve Ceza Sosyolojisi birimi suç ve ceza normlarının oluşumu; suç ve ceza politikalarındaki dönüşümler; cinsiyet, etnisite ve sınıf bileşenlerinde suç, suçlu, mağdur; aktörler: kolluk görevlileri, savcılar, yargıçlar, avukatlar, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, sivil toplum örgütleri; ceza kurumları: hapishane ve açık ortam sosyolojileri; çocuk ve genç ceza adaleti; şiddet ve güvensizlik; sanal suçlar gibi alt çalışma alanlarını kapsamaktadır.

Zamanla yeniden tanımlanabilecek bu alt araştırma alanlarının ortak çıkış noktası Türkiye’ye yönelik sorunsallara öncelik vermenin yanı sıra, suç-suçlu-mağdur-ceza kavramları üzerinde oluşmuş literatüre katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda sadece “kuralları yapan” ve “uygulayanların” değil, “kuralları ihlal edenlerin” görüşlerini yansıtan çözümlemelere yer vermek ayrıca önemli gözükmektedir.