Yürütücü: Doç. Dr. Didem Danış


Yıl: 2011-2012


Yöntem: Kalitatif


Destekleyici: GSU- BAP fonu

İçerik: Bu projenin amacı son dönemde küresel ekonomik ağlara eklemlenerek ekonomik olarak büyüyen dört orta ölçekli sanayi kentinde (Tekirdağ, Denizli, Gaziantep ve Kayseri) kentsel mekânın ve konut ekonomisinin dönüşümünü ve bunun kentli orta sınıflar üzerindeki etkilerini incelemektir. Küreselleşme dinamikleri ile kapitalizmin yeniden yapılanması dünyanın pek çok bölgesindeki mevcut mekânsal biçimleri ve sosyo-mekansal ilişkileri radikal biçimde değiştirmiştir. Ancak, Türkiye’de bu konu üzerine yapılan çalışmaların hemen hepsi başta İstanbul olmak üzere üç büyük kenti araştırma sahası olarak seçmiş, bu megapoller dışındaki kentlerde yaşanan değişimi göz ardı etmişlerdir. Oysa küresel ölçek için üretim yapan sanayi kuruluşları giderek orta ölçekli kentlerde yoğunlaşmakta ve buralarda ciddi mekânsal ve toplumsal dönüşümlere yol açmaktadır. Araştırma için seçilen dört şehir özellikle ihracata yönelik sanayi üretiminin merkezleri haline gelmiş ve ciddi bir sermaye birikimini gerçekleştirmişlerdir. Kısacası, bu araştırma orta büyüklükteki sanayi şehirlerindeki ekonomik büyüme, emlak ve konut sektöründeki değişim ve ortasınıflaşma arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanarak şehir sosyolojisi alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Tuna Kuyucu ile beraber yürütülecektir.