Yürütücü: Doç. Dr. İpek Merçil
Yıl: Haziran 2011 – Nisan 2012
Yöntem: Kantitatif – Kalitatif
Destekleyici: Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Araştırma Ödülü)

İçerik: 1997 yılında Türkiye’nin ilk kadın ve çocuk tutukevi olarak kurulan Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan araştırma Türkiye’de kadınların hapsedilmelerine yol açan temel suçları inceledikten ve bu suçların dağılımını çıkarttıktan sonra suç iddiası yöneltildiği andan itibaren kadınların hayatlarının, kendilerini tanımlama biçimlerinin, diğerleriyle (aile,eş, çocuk, arkadaş, akraba) olan ilişkilerinin nasıl değiştiğini ve cezaevinde kadınlık durumunu incelemeyi planlamaktadır. Adı geçen kurumda çalışan ve kalanların yaşam dünyaları olarak cezaevi kavranmaya çalışılacak; bir yandan kişilerin bu yaşam dünyasını oluşturan zaman, mekan ve nesnelerle, diğer yandan kendileri ve başkalarıyla kurduğu ilişki biçimlerinin nasıl ve hangi faktörlere göre çeşitlilik gösterdiği anlaşılmaya çalışılacaktır. Cezaevinde bulunan mahpusların yanı sıra cezaevi personelini de kapsayacak olan bu araştırma hangi sosyolojik faktörlerin (yaş, cezaevinde kalma/ çalışma süresi, önceki cezaevi deneyimleri, suç tipi, grup aidiyeti vb.) bireyin algı ve ilişki biçimlerinin farklılaşmasında etkili olduğunu anlamaya çalışacaktır.

Saha araştırması , “Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu”‘nda Haziran 2011 –Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacaktır. Araştırmada derinlemesine mülakat ve anket teknikleri uygulanacaktır.
Proje kapsamında Galatasaray Üniversitesi’nden Arş. Gör.Dr. Eylem Aksoy Retornaz, Arş.Gör.Seçil Doğuç araştırmacı olarak, Arş. Gör. Gözde Aytemur, Ayça Yılmaz asistan olarak, Ahenk Anbar ve Merve Nebioğlu ise stajyer öğrenci olarak görev almaktadırlar.