Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Feyza Ak Akyol
Yıl: 2006
Yöntem: Kalitatif

İçerik: Aşk, başlangıçtan beri dünya edebiyatının vazgeçilmez izleklerinden biri olmuştur. Aşkın insan yaşamı üzerindeki uzun süreli ve yoğun etkisi, aşkı, bireyin ruhsal dinamiklerini en çok etkileyen yaşam olaylarından biri yapmıştır.

Bugün aşk aile baskısı, töreler, idealler, reklâmlar gibi bir takım toplumsal temsillerle de ortaya çıkabiliyor. Zamanla aşk bir slogana, bir büyüye, hatta renkli dergiler ve medya aracılığıyla karlı bir ticari mal haline dönüşebiliyor. Aşk kolay yaşanan, herkesin ulaşabileceği bir malzeme gibi gösteriliyor. Aşk sadece ticari başarının değil, cinsiyet ayrımcılığının da kurbanı çoğunlukla. Toplumda belirlenen kadın erkek rollerinde güçlü tarafın hükmetmeye, kadınlarınsa sürekli bir hüzün yaşamaya hakkı vardır. Bugün aşk tüm eşitlik söylemine rağmen kadın ve erkek tarafından nasıl yaşanmaktadır? Eski aşkların büyüsü nedir? Toplum aşktan korkar mı?